Оборудването, с което работим

"Свод - 32" ЕООД разполага с иновативно за България оборудване за строителство, с което в рамките на няколко дни с помощта на минимум работници се изграждат качествени и евтини строителни обекти от стоманени валцовани метали на ниски цени. В същото време сроковете за изграждане на дъгови съоръжения се измерват в дни и часове, а изградените съоръжения имат високи потребителски качества.

Оборудването е мобилно и позволява да се произвеждат студено огънати метални профили за бъдещите конструкции директно на строителната площадка. Оборудването обработва студено огънатите метални профили в масивни строителни елементи, които се свързват един с друг чрез валцоваща машина.