Етапи на строителство

 • Етап 1: Нивелиране на участъка и получаване на геоложки данни

На този етап се определят спадовете на терена и неговата равнина. Определя се дебелината на плодородния слой почва, дълбочината на носещия слой и неговите характеристики, а също и наличието на подпочвени води.

 • Етап 2: Подготвителни работи

След получаване на геоложките данни, строителния участък се подравнява и планира вертикално. Извършва се отстраняване на плодородния слой (хумус) и неговото извозване (ако е необходимо).

 • Етап 3: Трасиране и определяне на строителните оси

На този етап с помощта на геодезическо оборудване се определят (отлагат) строителните оси на съоръжението.

 • Етап 4: Изграждане на основи, фундаменти, сваи и др.

На този етап се извършва изграждане на опорите, върху които ще стъпва конструкцията, както и закрепването на необходимите болтови съединения. Също така изпълнените основи се обработват с хидроизолация.

 • Етап 5: Поставяне на инженерни мрежи (ако има такива)

На този етап се извършва връзка с техническата инфраструктура, касаеща отопление, канализация, водоснабдяване и електричество.

 • Етап 6: Заготвяне и монтаж на дъгите.

След изпълнение на основите, според конкретния случай, се пристъпва към заготвяне на дъгите, тяхното съединяване и монтаж на секциите.

 • Етап 7: Заливане на опорните елементи с бетон и обработка с хидроизолация

На този етап се извършва обработка на поцинкованите профили с течна хидроизолация или битумна смола, направа на кофраж и заливане на опорните елементи с бетон до необходимата височина.

Извършва се и обработка на външните бетонни повърхности с хидроизолационна смола.

 • Етап 8: Изграждане и укрепване на челните стени. Монтиране на врати и прозорци.

На този етап се извършва изграждане на челните стени (от строителни блокове или леки стоманени конструкции), тяхното укрепване и облицовка. Монтират се прозорци и врати.

 • Етап 9: Външно покритие с минерална вата (при „топъл“ вариант)

Етапът включва монтаж на решетки от поцинковани профили, поставяне на топло- и хидроизолация.

 • Етап 10: Вътрешна облицовка на дъговия профил.

Вътрешна облицовка на дъговия профил не е задължителна. За поцинкованите повърхности на профила е достатъчно боядисване в желания цвят. На вертикалните челни стени може да се монтират и гипсокартон или PVC плоскости.

 • Етап 11: Изпълнение на подове и подови покрития.

На този етап, според конкретното предназначение, се изпълняват подовите настилки, като те могат да бъдат и със специално покритие.

 • Етап 12: Монтаж на вътрешни инсталации (ако е необходимо)

На този етап се изпълняват вътрешните електроинсталации, отоплителни и вентилационни инсталации, водопроводни и канализационни инсталации и др.

 • Етап 13: Паркоустройство и благоустрояване на прилежащите територии (ако е необходимо).