Общи положения

Дъговите части на конструкциите, произвеждани от нас, се заготвят на оборудване за ролково формоване директно на строителната площадка. Дъговите профили се съединяват в сборни единици по три, използвайки валцовачна машина, и, според конкретния случай, се монтират върху предварително заготвени основи, фундаменти, сваи и др., с помощта на подемен кран.

 

Предимства на нашите дъгови постройки и съоръжения:

- Нашата технология позволява изграждането на постройки и съоръжения с ширина до 32 м и с неограничена дължина;

- Конструкцията издържа на всички постоянни и временни натоварвания, съгласно действащата в страната нормативна уредба;

- Изключителна бързина на строителството – до 14 дни за постройки с площ 1000 кв.м.;

- Себестойността на конструкциите е с до 2-2,5 пъти по-ниска от тази при традиционните методи на строителство;

- Нашите дъгови съоръжения могат да бъдат изградени както в „студен“, така и в „топъл“ вариант.

 

„Топлият“ вариант включва допълнително покритие от минерална вата или пенополиуретан:

- Конструктивните особености позволяват топлоизолацията да се изпълни както външно, така и вътрешно;

- Пълно съответствие със санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания;

- Подходящо решение за помещения, които се обитават постоянно от хора.